Makam Çelebileri

MEVLANA’DAN SONRA MAKAM ÇELEBİLERİ

 1-      Çelebi Hüsameddin

2-      Sultan Veled

3-      Ulu Arif Çelebi

4-      Şemseddin Emir Abid Çelebi

5-      Hüsameddin Vacid Çelebi Emir Alim Çelebi

6-      Emir Adil Çelebi

7-      II.Emir Alim Çelebi

8-      II. Arif Çelebi

9-      Pir Adil Çelebi

10-   Cemaleddin Çelebi

11-   Hüsrev Çelebi

12-   Ferruh Çelebi

13-   Boston Çelebi

14-   Ebu Bekir Çelebi

15-   Küçük Arif Çelebi

16-   Hüseyin Çelebi

17-   Abdülhalim Çelebi

18-   Kara Bostan Çelebi

19-   Sadreddin Çelebi

20-   Mehmed Arif Çelebi

21-   II. Ebu Bekir Çelebi

22-   Hacı Mehmet Çelebi

23-   Mehmet Said Hemdem Çelebi

24-   Mahmud Sadreddin Çelebi

25-   Fahrettin Çelebi

26-   Mustafa Safvet Çelebi

27-   Abdulvahid Çelebi

28-   Abdulhalim Çelebi

29-   Mehmed Bakır Çelebi

30-   Celalaeddin Bakır Çelebi