Dernek Başkanı

hayati

    1937 Sivas doğumlu olup 1947 de Babam Şeyh Mehmet Susamış’dan şimdi ki Susamışlar Konağı olarak geçen dergahımızdan semazenliği meşk ettim.Merhum babamın edebi ve terbiye üslubuna göre semazen meşkini beş arkadaş ile başladım.Bir ay içerisinde eğitimimizi babamdan aldık.Ne var ki beş arkadaşımızdan dördü zamanla vefat etti.Ben ise babamla birlikte 1955 tarihinde Hz. Pirimizin Şeb-i Arus törenlerine katılarak 2004 yılına kadar bir fiil elli yıldır Konya’da ihtifallere iştirak ettim. 59 yılı aşkındır Hz Mevlana’nın yolunda elimden geldiğince hizmet etmeye çalıştım.Bu süre zarfında Kültür Bakanlığı Konya Türk Tasavvuf Müziği ve Sema Topluluğunda Sanatçı olarak Semazen ve postnişinlik görevlerinde bulundum. Bir çok yurtiçi ve yurtdışı programlarına katıldım.2004 yılında emekli olarak Sivas’a dönerek daha önce temellerini attığım grubun büyümesi ve gelişmesi için çaba sarfederek bugünkü duruma getirdim. Şuanda grubumuzda ondört semazen ve on mutrıp heyeti mevcuttur. Şimdiki olduğu gibi daha genişleterek yurtiçi ve Yurtdışında programlarını ve Sivas’ı temsilen bu görevimi ömrüm yettiğince devam ettireceğim. Sözlerimi Hz.Pirimizin Şu sözleri noktalamak istiyorum; Gel, gel, ne olursan ol yine gel.İster kafir, ister mecusi, ister puta tapan ol yine gel. Bizim dergahımız, ümitsizlik dergahı değildir. Yüz kere tövbeni bozmuş olsan da yine gel…

    Her gün bir yerden bir yere göçmek ne iyi. Her gün bir yere konmak ne güzel. Bulanmadan, donmadan akmak ne hoş. Dünle beraber gitti cancağızım, ne kadar söz varsa düne ait. Şimdi yeni şeyler söylemek lazım.Ölümümüzden sonra mezarımızı yerde aramayınız! Bizim mezarımız âriflerin gönüllerindedir.

Şemsi Yılmaz SUSAMIŞ
Yönetim Kurulu Başkanı

 


İCAZETNAMESİ

icazetnamesi

    Bismillahirrahmanirrahim Faruk Hemdem Halebî Hazretlerinin Şemsi Yılmaz SUSAMIŞ efendiye verdiği Destarı Şerif icazetnamesidir. Tarafı Ceddi a’lamdan fakire veraseten, tarikaten ve nisbeten intikal eden Bedri Ali-i zi şanımdan bizzat verilen salahiyetlerime binaen Allah-ü Azimüşşana ve onun Habibi Resulü Kibriya efendimiz hazretlerine bağlılığı ve Tariki Mevlevi’ye olan hizmeti rabıtası ve liyakatı sebebi ile Şemsi Yılmaz SUSAMIŞ efendiye Destarı şerifvaz’ına tarafımdan destur ve icazet verilmiştir. Tevfik;Vacib-ül vucud olan Cenab-ı Hak-dan ve Himmet,Cenab-ı Peygamberden Hadimi Hazreti Mevlana Faruk Hemdem Çelebi 18.Eylül.1998